Yrityksen myynti ja myyntikuntoon laittaminen

Harkitsetko yrityksesi myyntiä lähivuosina?

Yrityksen myynti ja myyntikuntoon laittaminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, mielellään jo vuosia ennen suunniteltua myyntiajankohtaa. Ostajalle sopivaan muotoon muokattu yritys on helpompi myydä ja siitä saa paremman hinnan.

Yrittäjäriippuvuus vaikuttaa myyntihintaan

Yrityksesi myytävyyteen, arvoon ja myyntihintaan vaikuttaa merkittävästi se kuinka riippuvainen yrityksesi on sinusta yrittäjänä. Yrittäjäriippuvuutta kannattaa vähentää useammastakin syystä. Yrittäjäriippuvuuden pikatarkistuksen voit tehdä vastaamalla seuraavaan kysymykseen.

Miten yrityksesi selviäisi, jos olisit kolme kuukautta poissa?

Jos voit olla kolme kuukautta poissa ilman, että bisneksesi merkittävästi kärsii, asiasi ovat hyvällä mallilla. Useimmilla asiat eivät kuitenkaan ole aivan näin hienosti. Yrittäjäriippuvuutta voidaan kuitenkin vähentää, jos haluat.

Yrittäjäriippumattomuus nostaa yrityksen myyntihintaa ja nopeuttaa kaupan syntymistä. Se vähentää tai poistaa tarpeeen olla ostajan tukena omistajanvaihdoksen jälkeenkin.

Ennen yrityksen myyntiä siitä kannattaa tehdä mahdollisimman pitkälle yrittäjäriippumaton, koska silloin liiketoiminta on helpommin siirrettävissä ostajan hoitoon. Ostajallekin vapautta tarjoava liiketoiminta on houkuttelava ostokohde.

Vapauttava liiketoiminta tarjoaa vaihtoehtoja

Myyntikuntoon laitettu vapauttava liiketoiminta voi tarjota vaihtoehdon yrityksen myynnille. Se vapauttaa yrittäjän epämielekkäistä tehtävistä, mutta tarjoaa mukavaa tuottoa vuodesta toiseen omistajalleen.

Vapauttava liiketoiminta pyörii ilman sinua, sinun tai uuden omistajan hallussa. Se on myytävissä hyvään hintaan, jos vielä haluat myydä sen. Voit valita haluatko liiketoimintasi myynnillä kerralla isomman korvauksen yrityksestäsi vai nautitko sen tuotoista vielä vuosia omistajana.

Eroon kaikesta yritykseen liittyvästä vai nauttimaan sen parhaista puolista?

Yrityksen myyntikuntoon laittamisen seurauksena saatat huomata, ettet haluakaan luopua yrityksestäsi. Voit huomata, että lopettamalla yritystoiminnan kokonaan elämästä häviäisi liian iso osa sosiaalista elämää ja mielekästä tekemistä.

Vapauttava liiketoiminta tarjoaa aikaa ja vapautta tehdä sitä, mitä haluat. Voit jättää vähemmälle tehtävät, joista et nauti. Vapauttavan liiketoiminnan omistajana voit nauttia yritysmyynnin tuoman kertakorvauksen sijasta jatkuvaa tuottoa yrityksestäsi niin pitkään kuin haluat sen omistaa.

Pitäisitkö yrityksestäsi vain osan ja mielekkäimmät tehtävät?

Kolmas vaihtoehto on  myydä osa yrityksesi osakkeista vaikkapa uudelle vetäjälle ja pitää osan tuottamassa sinulle jatkossakin. Voit valita jäätkö kokonaan eläkkeelle vai haluatko osallistua yrityksen toimintaan vaikkapa hallituksesta käsin tai muutoin asiantuntijana, ilman päivittäisiä kiireitä.

Varaa aikaa vaihtoehtoja tarjoavan vapauttavan liiketoiminnan kehittämiseen

Jos ajattelet, ettei sinulla ole aikaa myytävissä olevan liiketoiminnan kehittämiseen, niin silloin siihen on todella tarvetta. Vapauttavan liiketoiminnan kehittämiseen ja yrityksen myyntikuntoon laittamiseen kannattaa varata aikaa ja osaava kehittäjä tueksi. Ainakin jos haluat yrityksestäsi hyvän hinnan tai nauttia vapauttavan liiketoiminnan omistamisesta.

Myytpä liiketoimintasi kokonaan, osan siitä tai et ollenkaan, vapauttava liiketoiminta helpottaa yrittäjän paineita ja tarjoaa vapautta sinulle merkityksellisten asioiden tekemiseen.

Vapauttava liiketoiminta

 

Comments are closed.