Asiakkaittesi odotukset uudelle vuodelle

Vuosi on juuri vaihtunut ja uudenvuoden lupauksia on tehty. Ihmiset lupaavat toimia alkavana vuonna hyvin ja aiempaa paremmin. Lupaako sinun yrityksesi toimia ensi vuonna aiempaa paremmin ja olla entistäkin parempi yrityskansalainen? Asiakkaasi odottavat sitä, lupasit tai et.

Asiakkaiden odotukset vaikuttavat asiakaskokemukseen

Asiakkaat luovat odotuksia siitä kuinka hyvin yrityksesi palvelee asiakkaitaan ja yhteisöään. Jo vuosia on ollut tärkeää vastata odotuksiin ympäristöystävällisyydestä. Yhä voimakkaampia odotuksia asetetaan yritysten sosiaaliselle vastuulle. Onko yrityksesi ainoa tavoite tahkota omistajilleen rahaa vai tekeekö se hyvää myös ympäristölle, työntekijöille ja muille ihmisille, joihin se vaikuttaa? Asiakkaasi odottavat näiden osalta enemmän kuin ennen. Luonnollisesti yrityksesi tulee lunastaa ne tuote- ja palvelulupaukset, joita se itse antaa markkinointinsa myötä.

Ellei yrityksesi toimet vastaa odotuksia, asiakkaasi pettyvät. Pettyneet asiakkaat eivät osta sinulta jatkossa vaan etsivät yrityksen, joka vastaa heidän odotuksiaan mm. sosiaalisen vastuun osalta.

Asiakkaiden odotusten vastainen toiminta nousee nyt ja jatkossa yhä jyrkemmin yritystä vastaan. Asiakkaasi seuraavat toimiasi yhä tarkemmin sosiaalisen median kautta ja kertovat kyllä ponnekkaasti, jos toimesi eivät ole oikean suuntaisia. Edelliseen liittyen moni Turku Energian asiakas ilmoittaakin heidän Facebook-sivullaan vaihtavansa sähköyhtiötä.

Asiakkaat odottavat sinun tekevän hyvää

Perinteinen hyväntekeväisyys on tärkeää edelleen, mutta se ei yksin riitä. Asiakkaasi odottavat yrityksesi tekevän jouluna lahjoituksen Uusi Lastensairaala 2017 -keräykseen tai muuhun hyvään tarkoitukseen. Tämän tyyppistä hyväntekeväisyyttä odotetaan yrityksiltä edelleen, mutta se ei yksin riitä. Myös yritysten päivittäisen toiminnan tulee tehdä hyvää siinä ympäristössä missä yritys toimii.

Yrityksesi kannattaa tehdä hyvää

Sinun kannattaa tarjota työntekijöillesi paremmat olot kuin kilpailijasi tarjoavat ja saada siitä kilpailuetua ja hyvää mieltä kaikille. Työntekijöittensä hyvinvoinnista erityisen hyvin huolehtiva yritys saa myönteistä huomiota.

Erityinen työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen parantaa työnantajamielikuvaa, joka mahdollistaa parhaiden työntekijöiden saamisen yritykseesi. Parhaat työntekijät tekevät yrityksessäsi parasta tulosta. Hyvin toimiminen kannattaa, myös taloudellisesti.

Jos yrityksesi tekee isoa tulosta ja antaa siitä pienen osan hyväntekeväisyyteen, mutta samalla se aiheuttaa työntekijäsi loppuunpalamista tai se pilaa ympäristöä, yrityksesi ei toimi kuten odotetaan. Silloin yrityksesi on rasite yhteiskunnalle ja sitä et  varmaankaan halua.

Osa hyvän tekemistä voi olla toimiminen aiempaa ympäristöystävällisemmin. Voit valita ympäristöystävällisimmät raaka-aineet, tarvikkeet ja työmenetelmät, joita markkinat nyt tarjoavat, tai kehittää sellaisia itse.

Vastuuton toiminta tulee kalliiksi yrityksen omistajille ja yhteiskunnalle. Ikävin esimerkki tästä on Talvivaara, jonka aiheuttamat ympäristöongelmat ovat osaltaan saattaneet yrityksen konkurssin partaalle.

Asiakkaasi ovat valmiita maksamaan hyvästä

Kasvava joukko maksukykyisiä kuluttajia ja yrityspäättäjiä haluaa nähdä yrityksesi tekevän hyvää siinä yhteisössä, jossa se toimii. He haluavat olla mukana hyvän tekemisessä ja olla ylpeitä hankkeista joissa ovat mukana. He haluavat luoda lapsilleen näin parempaa tulevaisuutta kertoa siitä ylpeänä läheisilleen. Tällaisesta hyvästä asiakkaasi haluavat maksaa nyt ja tulevaisuudessa.

Mitä hyvää yrityksesi lupaa uudelle vuodelle?

Sinun ja yrityksesi ei tarvitse luvata mitään, riittää kun toimit hyvin. Teot ratkaisevat.

Vastaamalla hyvän tekemisen odotuksiin pysyt markkinoilla mukana jatkossakin. Asetetut odotukset ja niihin vastaaminen määrittävät asiakaskokemuksen laadun ja asiakaskokemus määrittää halutaanko yrityksesi kanssa asioida jatkossakin.

Hyvää alkanutta vuotta!

 

 

Comments are closed.